Astrološko školovanje u okviru Instituta „Johannes Kepler” omogućava sticanje tri tipa sertifikata nakon završene bilo koje od prve tri godine studija, kao i četiri tipa diploma, nakon završene sve četiri godine studija. Kada je u pitanju sticanje odgovarajućih sertifikata, oni mogu biti:

Svaki od ovih sertifikata se dodeljuje studentu kada ispuni sve neophodne uslove iz date godine studija, pri čemu svaki naredni sertifikat podrazumeva da student poseduje prethodni (odnosno, da bi student stekao sertifikat iz opšteg poznavanja astrologije, neophodno je da već poseduje sertifikate iz poznavanja prediktivne astrologije i poznavanja natalne astrologije). Kada student završi kompletno školovanje na Kepler Institutu, on stiče odgovarajuću diplomu. Postoje četiri tipa diplome koje može steći i to su:

  • Diploma Astrologa Istraživača
  • Diploma Astrologa Konsultanta
  • Diploma Astrologa Predavača
  • Diploma Astrologa Hermetičara

Ujedno, program ovog školovanja ispunjava standarde koje nalaže ISAR-ov međunarodni standard za astrološko obrazovanje i predstavlja glavni preduslov za sticanje međunarodnog astrološkog sertifikata profesionalnog astrologa koji izdaje ISAR (International Society for Astrological Research). Stoga svaki student koji je stekao bilo koju diplomu koja je iznad Diplome Astrologa Istraživača, ispunjava preduslov za sticanje međunarodnog sertifikata ISAR C.A.P.