Svi oni koji su prošli edukaciju Duhovnih Životinjskih Vodiča mogu se uključiti u poseban godišnji program razvoja kvaliteta tri duhovna vodiča, koji su predstavljeni: Vodičem Senke, Životnim Vodičem Karme, Životnim Vodičem Dharme, kao i Vodičem Zmaja.

Životinje kao energija ovladavanja sudbinom

Životinje u našem podsvesnom biću ne predstavljaju samo nesvesne kodove koji nas usmeravaju i determinišu, već pre svega čine energetsku osnovu tkanja naše podsvesti.

Ovaj program se odvija jednom mesečno u trajanju od po 3 sata tokom godinu dana.

Period od prva tri meseca predstavlja FAZU 1 koja je posvećena integraciji sopstvenog Vodiča Senke koji je ujedno i najvažnija životinja za integraciju čitave prethodne inkarnacije natusa.

Druga tri meseca čine FAZU 2 koja je posvećena aktiviranju Životnog Vodiča Karme. Ovo je period aktiviranja energetskog nosača pravog identiteta sadašnje inkarnacije osobe. Sa ovim vodičem osoba je sposobna da lako materijalizuje, odnosno ostvaruje sve svoje potrebe, kao i da dođe u takvo težište u kome sa najmanje napora postiže najviše.

Naredna tri meseca predstavljaju FAZU 3 koja omogućava buđenje svrhe kroz aktiviranje Životnog Vodiča Dharme. Ovo je životinja koji čini primarnu energetsku osnovu za misiju natusa i njegovu vezu sa budućom inkarnacijom. Preko ovog vodiča osoba uspostavlja ključni odnos sa svojim partnerom, što joj omogućava da prepozna sebe u svetlu svoje svrhe, koja uvek ima vezu sa njenom ulogom na nivou kolektivne svesti.

Tokom poslednja tri meseca Dragon Projecta radi se na integraciji ova tri Vodiča kroz formu aktiviranja sopstvenog Zmaja.

Tokom trajanja ovog programa svaki polaznik dobija svoju posebnu stranicu za praćenje svojih iskustava, kao i posebne vežbe koje radi kako bi omogućio integraciju ovih energetskih kvaliteta.

  • Svi oni koji su prošli osnovni program edukacije Duhovnih Životnjskih Vodiča, za više informacija i prijave za program mogu se prijaviti na: 011.267.3192 ili 064.387.2224, kao i putem emaila info@keplerunited.org svakog radnog dana između 12h i 18h.

Prijavi se Nazad na listu događaja