Sve što nam se događa u životu strukturisano je na nivou naših uverenja. Uverenja su kodovi za kreiranje našeg životnog dizajna koje nosimo unutar sebe u svom vrlo nesvesnom delu. Svako uverenje koje nosimo strukturisano je uvek na nivou određenog tela. Kada kažemo određenog tela, mislimo na to da svako od nas ima nekoliko nivoa svog tela, svoje fiziologije. 

U svim Full Moon radionicama koje smo imali u toku ove godine, radili smo na razvoju određenog kvaliteta uverenja koje je bilo strukturisano na različitim vibratornim nivoima našeg tela, a u naredna tri meseca radićemo na instaliranju i podešavanju novih uverenja u okviru našeg fizičkog tela.

Uverenja su najznačajnija osnova koju svako od nas sa sobom nosi. Ona su ono što živimo i što često vidimo kao svoju sudbinu, ali takođe predstavljaju i kvalitete koje možemo podesiti i izmeniti unutar sebe. I upravo promena uverenja predstavlja temeljnu promenu naših života.

U naredne tri Full Moon radionice radimo na nivou razvoja uverenja o stvaranju obilja. Kad kažemo stvaranje obilja, ne mislimo samo na materijalno obilje, već mislimo na obilje u smislu zdravlja, ljubavi, sreće i bilo kog drugog postignuća. Koliko sebi možemo dozvoliti stvaranje obilja ili ne, strukturisano je već na nivou našeg fizičkog tela, a kroz naredne Full Moon radionice radićemo na tome da se taj kvalitet profini i da sebi dozvolimo razvoj stvarnog obilja. 

Budući da je fizičko telo strukturisano kroz prirodu elementa zemlje, koji obuhvata 3 zemljana znaka (Bik, Devica, Jarac), u narednih 90 dana imaćemo 3 faze razvoja uverenja. 

Kroz energiju naredna tri puna Meseca otvaramo se za jednu veliku promenu unutar našeg života, koju povezujemo sa kvalitetom stvaranja obilja, zahvaljujući razvoju novih uverenja – oktobar (uverenja o služenju), novembar (uverenja o vremenu) i decembar (uverenja o obilju). 

Sve ovo ćemo postizati lako uz duboke i trajne transformacije kroz tehnike energetske psihologije - tapkanja i meditacije, a uz podršku energije punog Meseca, koji je glavni kompjuter za naš podsvesni um, koji sve sa lakoćom manifestuje.

1. OKTOBAR, UVERENJA O SLUŽENJU (09. 10.) – Uverenje o služenju je osnova za uverenje o stvaranju obilja.  Ukoliko nemamo razvijen ovaj kvalitet, ne možemo očekivati da će nas život služiti i podržavati. Razvijajući ovo uverenje naš život dobija kvalitet svrhe.

2. NOVEMBAR, UVERENJA O VREMENU (08. 11.) - Svaki osećaj, misao ili akcija koju imamo uvek će se materijalizovati u vremenu. Što je naša svest razvijenija, taj proces je kraći i dešava se trenutnije. Uverenje o vremenu je jedno od ključnih uverenja koje sa sobom nosi sudbinu i po čijem se mehanizmu odvijaju svi događaji. 

3. DECEMBAR, UVERENJA O OBILJU (08. 12.) - Poslednja Full Moon radionica u godini posvećena je razvoju uverenja o obilju, koje predstavlja konačni način pretvaranja energije u materiju. Razvijajući ovaj kvalitet unutar sebe, učimo kako da naša energija radi i stvara za nas i na taj način možemo stvoriti obilje na svim nivoima.

 

Cena pojedinačne Full Moon radionice iznosi 30 eur i možete se prijaviti ovde.

Jedinstvena cena paketa od 3 Full Moon radionice iznosi 69 eur.

Full Moon godišnja članarina obuhvata 12 Full Moon radionica + 3 besplatna webinara, a cena članarine iznosi 249 eur. 


Prijavi se Nazad na listu događaja