Svaka osoba u sebi poseduje potencijal svesti, a on počinje potragom za sopstvenim identitetom i posebnošću. Na ovom webinaru ćete naučiti kao da energetskim vežbama razvijete snažno samopouzdanje i naučite da sijate u potpunosti.

O webinaru:

Dopustite svom unutrašnjem Suncu da svetli. Otkrijte svoj dragulj koji zrači i njime obasjajte svoj životni put.

 

Na samom kraju jedne godine, pre nego što postavimo ciljeve za sledeću, pravo je vreme da zakoračimo u još veću jasnoću, koju ćemo dobiti upravo vežbanjem trećeg energetskog centra. On je poznat kao Manipura, što znači „dragulj koji zrači“ ili „grad dragulja“. To je naše unutrašnje Sunce, koje svetli u telu, u predelu solarnog pleksusa – u centru fizičkog tela.

Njegova uloga je da osobi omogući svest o Sopstvu i tako probudi osećaj unutrašnje snage, volje koja pokreće osobu i omogućava joj da se hrabro suoči sa svim izazovima. Iz trećeg centra razvija se unutrašnja vatra – pa osoba postaje velikodušna, topla, vesela, srdačna osoba, puna snage i života, sija i obasjava sve oko sebe.

Dobro razvijen treći energetski centar daje veliku organizacionu sposobnost i ljude koji uspevaju da ostvare zamišljeno. On razvija sposobnost liderstva, jaku ličnost i volju, pa natus tačno zna šta hoće i kako to da ostvari.

Kako se nalazi gotovo u samom centru našeg fizičkog postojanja, predstavlja bitan faktor ravnoteže, pre svega kada smo u budnom stanju svesti. Svaki lider bi trebalo da ima dobro balansiran ovaj centar, jer on daje sposobnost da se sve stvari drže na okupu.

Osoba koja je u stanju balansa sa Sunčevom čakrom ima snažan osećaj unutrašnje snage i moći, koju ispoljava tiho i samouvereno, bez potrebe da je nameće drugima, bez komandovanja ili isticanja sebe. Snažna volja pokreće osobu i omogućava joj da se hrabro suoči sa izazovima.

Ovakva osoba na spoljnom nivou privlači ljude tako da žele da sarađuju s njom, a ne da se takmiče. Ona u konfliktu izražava svoje stavove jasno, ne povređujući druge. U trećoj čakri nalaze se odlučnost i samopoštovanje, koji omogućavaju osobi da definiše granice u smislu svojih stavova i odluka, što podrazumeva da ume da kaže i „da“ i „ne“ kada je potrebno, kao i da ima jasnu sposobnost da napravi izbor i da se ne predomišlja. Ovo daje i samokontrolu i samodisciplinu, koje su posledica snage volje.

Dr Gotz Blome (lekar i Bahov praktičar) navodi da se jačanjem trećeg energetskog centra leče dugotrajni problemi u vezi s leđima i kičmom. Svi ovi poremećaji nastaju kao posledica slabe upotrebe ovog centra ili prekomerne upotrebe (tačnije zloupotrebe) volje.

Rad na trećem energetskom centru omogućava osobi da joj više nije potrebna potvrda svojih vrednosti od strane drugih, jer je svesna da je sva vrednost u njoj, a u stanju je da vrednuje i sve druge. Ovde se razvija osećaj da je sve moguće (ja mogu, ti možeš, sve je moguće), i to je životni stav na nivou hrabrosti. Ovo su ljudi koji svojim primerom inspirišu druge ljude.

Budite hrabri lider svog života, osoba koja inspiriše i donosi svetlo, jer kao što kao što navodi jungijanski psiholog James Hillman: „Mi nismo samo posledica genetike i socijalnih uticaja koji su nas oblikovali, već samim rođenjem svako od nas dobija sopstvo s kojim treba da se svesno povežemo da bismo živeli svoju jedinstvenost i posebnost koju svako biće ima.“

Na webinaru će se obrađivati sledeće teme:

 • Astrološka korespodencija Sunca i 3. energetskog centra
 • Funkcija Sunca na mentalnom, emotivnom i fizičkom nivou
 • Kako izgleda balansiran, a kako neuravnotežen 3. centar
 • Energetske vežbe za Sunce
 • Šta možete očekivati u radu sa 3. energetskim centrom
 • Afirmacije za Sunčev energetski centar
 • Planetarna cvetna esencija Sunca

Način pohađanja:

 • Ovaj kurs je moguće pohađati u online varijanti sa video linkom i dodatnim tekstualnim materijalom, kao deo edukacije celog modula Energetska Astrologija ili kao zaseban, jednodnevni kurs.
 • Cena pojedinačnog webinara: 100 EUR
 • Cena sedmomesečnog programa edukacije: 900 EUR (moguće je plaćanje u deset mesečnih rata)
 • Kontakt: 011.267.0711, 060.767.3192, 064.387.2224 ili info@keplerunited.org

Prijavi se Nazad na listu događaja