Merkurova ili peta čakra, jeste čakra čoveka. Ona predstavlja primarno težište rada na sebi. Sve što radimo kroz svaki energetski centar, manifestovaće se kroz kvalitet čoveka, kroz evoluciju koju čovek živi u petoj čakri. Ona je komandni centar iz koga osoba funkcioniše i gde veruje da jeste.

Čovek je sadržan u petoj čakri i ona predstavlja polje grla koje prirodno spaja Nebo i Zemlju. Grlo spaja glavu i telo i čovek se nalazi u tom spoju. Ovo mesto gde imamo Merkura kao provodnika, jeste ono mesto čijom provodljivošću definišemo sebe. Ova čakra je provodnik kako za vazduh koji dišemo, tako i za vodu i za hranu.

Mi smo u stalnom odnosu koliko sa Nebom toliko i sa Zemljom. Mi smo kao Merkur - unutrašnji glasnici bogova, glasnici predaka. Spontano provodimo sva tri elementa (Vazduh, Vodu, Zemlju) kroz ovu čakru, kroz polje ovog energetskog centra, a ovo polje se vezuje i za izraz Vatre kojim mi izražavamo svoju ličnost, svoju prirodu koju imamo na nivou treće čakre.

 

Teme:

  • Povezanost pete i treće čakre
  • Tri nivoa svesti
  • Vežbe tri sveta
  • Univerzalni provodnik
  • Povezivanje uma i tela

 

Kome je namenjen:

  • Svima koji žele da nauče kako da otvoreno i iskreno izraze svoju autentičnu prirodu
  • Kako da na pravi način izraze svoj stav
  • Kako da u svakom trenutku imate sposobnost jasnog odlučivanja za životno važne odluke
  • Kako da dozvolite stvarima da se menjaju u smeru udobnosti

 

Način pohađanja:

Ovaj kurs je moguće pohađati u redovnoj ili dopisnoj, online varijanti sa video linkom i dodatnim tekstualnim materijalom, kao deo edukacije celog modula Tehnologija Svesti ili kao zaseban, jednodnevni kurs.

Cena pojedinačnog seminara: 90 EUR

Cena desetomesečnog programa edukacije: 800 EUR (moguće je plaćanje u deset mesečnih rata)

Kontakt: 011.267.0711, 060.767.3192, 064.387.2224 ili info@keplerunited.org

Više o Tehnologiji Svesti možete pročitati ovde


Prijavi se Nazad na listu događaja