Karmička astrologija je veoma važna grana astrologije koja je pre svega metafizička. Ako je svrha, tj. cilj natalne astrologije da objasni šta je ono što se događa u životu, a prediktivne da kaže kada će se to desiti, onda je cilj karmičke astrologije da objasni zašto se to dešava. Karmička astrologija ima poseban, širi i ujedno dublji pogled na život, ponire u uzroke koji su često skriveni. Sa karmičkom astrologijom saznajemo možda najvažnije stvari u životu.

 

Na ovom dvomesečnom kursu će se obrađivati sledeće teme:

  • Točak života i tok vremena
  • Opšti model karme
  • Faktori koji opisuju prethodnu inkarnaciju
  • Pretprošli i naredni život
  • Specijalni horoskopi i lanac inkarnacija
  • Horoskop smrti
  • Tehnike datiranja u karmičkoj astrologiji
  • Stvaranje karme
  • Prevazilaženje karme

 

Način pohađanja:

Online ili redovan kurs u trajanju od 2 meseca možete pohađati na našem Institutu.

Cena: 160 EUR

Kontakt: 011. 267.31.92, 064.387.222.4 ili info@keplerunited.org


Prijavi se Nazad na listu događaja