Na ovoj godini studija unapređuje se dalja veština tumačenja natalne karte kroz posebne oblasti života koje nisu obrađivanje u programu Prve Godine studija. Pored ovih oblasti, studije obuhvataju i praktičan set prediktivnih tehnika, kao i astrologiju odnosa.

Program druge godine

Druga godina astrološkog obrazovanja na institutu „Johannes Kepler“ sastoji se od 40 redovnih predavanja, 10 obavezna seminarska časa, jednog izbornog seminarai 12 vežbi.

Redovni časovi

Tokom deset meseci učenja, student pohađa 40 redovnih predavanja, koja su podeljena u sledećih 9 predmeta:

 1. Karijera i profesija
  Nakon razumevanja primarnih oblasti života tokom prve godine, u okviru ovog predmeta se izučava sposobnost osobe da se izrazi u profesionalnom smislu. To podrazumeva izučavanje vrsta poslova kojima se osoba može baviti, ali i onih koji joj omogućavaju maksimalan uspeh, a koji je zasnovan na njenim jedinstvenim talentima. U okviru predmeta se otkrivaju kodovi koji ukazuju na redovno zaposlenje, kao i karijeru koja se u određenim slučajevima može razviti kroz lično preduzetništvo.
   
 2. Materijalno ostvarenje
  Svaki posao i karijera usko su povezani sa sposobnošću materijalnog ostvarenja, tako da se ovoj oblasti daje posebna pađnja. Ipak, nivoi materijalnog ostvarenja mogu biti različiti, pa uključuju i otkrivanje kodova za bogatstvo, kao i načine za njihovo aktiviranje. Pored toga, načini dolaska do materijalnog ostvarenja su ponekad vezani za nasledstvo, preko braka ili kroz igre na sreću, tako da se svaki od ovih kodova posebno obrađuje u okviru ovog predmeta.
   
 3. Vizija života
  Viši kvaliteti života izraženi su kroz sposobnost razvijene vizije u životu. U okviru ovog pretmeta ova vizija se se otkriva najpre kroz sposbnost učenja i studija, pa se tako definišu potencijali za učenje, kao i izbor najboljih studija, odnosno onih u kojima će osoba postići maksimalan uspeh. Na osnovu pravilnog izbora usmrenja studija osoba biva sposobna da izgradi života na potpuno novom i kvalitetnijem nivou, za šta je važna dobra procena potencijala koji u osobi boravi.
  Pored toga deo vizije povezan je i sa putovanjima i eventualnim životom u inostranstvu, odnosno pronalaženjem najidealnijih uslova za nečiji razvoj.
  Konačno, ovaj predmet izučava i potencijale duhovnog razvoja osobe, kao i različite pristupe duhovnim iskustvima i njihvom razvoju.
   
 4. Astromedicina
  Kodovi fizičkog i mentalnog zdravlja navedeni su u okviru natalne karte, te tako čine jedan od primarnih potencijala sa kojima je osoba rođena. U okviru ovog predmeta učie se astrološka korespodencija sa svim delovima tela, kao i posebno razumevanje faktora koji su važni za održavanje dobrog zdravstvenog stanja.
   
 5. Prevazilaženje opasnosti
  Svaka natalna karta sadrži u sebi i potencijalne kodove opasnosti, bilo da se oni dešavaju u svakodnevnog životu ili kada je osoba izložena tome u posebnim situacijama. Tako postoje ljudi koji su skloniji opasnostima u saobraćaju ili na poslu ili, pak, od kriminala i slično. Cilj ovog predmeta je u spopsobnosti uočavanja ovih kodova i pronalaženju astroloških recepata za njihovo blagovremeno prevazilaženje.
   
 6. Tranziti
  Nakon detaljnog izučavanja svih oblasti natalnog horoskopa sa ovim predmetom se upoznajevmo sa jednom od najpraktičnijih tehnika razumevanja događaja koji se odvijaju u određenom vremenu, a to su tranziti. U okviru ove oblasti izučavaju se sledeći tranziti:
  - Tranziti sporih planeta
  - Tranziti ličnih planeta
  - Tranziti Meseca
  - Mundani tranziti
   
 7. Progresije i direkcije
  Pored razumevanja efekata koje donose tranziti, progresije i direkcije predstavljaju nezaobilazne tehnike u razumevanju poruka vremena. Stoga u okviru ovog predmeta posebna pažnja će biti posvećena sledećim oblastima:
  - Sekundarne progresije
  - Sekundarni Mesec
  - Tercijarne progresije
  - Direkcije planeta i uglova
   
 8. Solarni povratak
  Za razumevanje događaja na nivou od godinu dana jedna od najznačajnijih tehnika jeste tehnika Solarnog Povratka, poznata i kao "godišnji horoskop". Ovo je horoskop koji se posebno izračunava za svaki rođendan osobe i detaljno opisuje život u datih godinu dana. U okviru ove tehnike posebno se izučavaju:
  - Tumačenje samog solarnog povratka
  - Tumačenje solarnog povratka u odnosnu na natalnu kartu
  - Relocirani solarni povratak
   
 9. Astrologija odnosa
  Izučavanje oblasti astrologije koja se bavi proučavanjem odnosa dve ili više osoba na osnovu odnosa njihovih natalnih karti. Koristeći sinastričke tehnike, kompozitne horoskope i horoskope odnosa u Astrologiji odnosa, student postaje osposobljen da proceni ulogu jedne osobe u životu druge, kao i stepen njihove kompatibilnosti na mentalnom, emotivnom ili seksualnom nivou. U okviru ovog predmeta razrađuju se i prediktivne metode u astrologiji odnosa, koje se primenjuju kako na sinastričke, tako i na horoskope odnosa, primenom kojih se stiče znanje o tada kada će neki odnos započeti, kao i kada nastupaju eventualni krizni momenti u odnosu.

  Obavezni seminari u drugoj godini

Tokom druge godine studiranja student pohađa jednom mesečno obavezni seminar iz oblasti Fiksnih Zvezda. Svaki seminar traje između dva ipo i tri sata i obihvata tehnike tumačenja upliva fiksnih zvezda, kao značajnog dodatka u tumačenju natalne karte, kao i razumevanja sudbine i svrhe pojedinca. Ovi seminari ujedno predstavljaju i najrazvijeniji sistem za tumačenje Fiksnih Zvezda, te za one studente koji to budu žeželi postoji mogućnost i posebne sertifikacije iz ove oblasti, te sticanja statusa "Astrolog Fiksnih Zvezda".