Poznati udžbenik iz karmičke astrologije 'Četiri kapije karme',  Aleksandar je napisao još 2004. godine, da bi 2009. doživela svoje novo,  dopunjeno i izmenjeno izdanje. Sada je ova knjiga konačno objavljena i na Slovenačkom jeziku,  što je razlog da Aleksandar održi javno predavanje na temu 'Karmičke astrologije - put otkrivanja i prevazilaženja karme' u Ljubljani u petak 14.10. s početkom u 18h.

Nakon promocije i javnog predavanja u petak, Aleksandar će u subotu i nedelju održati prvi deo kursa iz karmičke astrologije

Za sve informacije i prijave: Lenka Stanić - 041.730.597,