Čitajući ovaj časopis imaćete priliku da se upoznate sa Sednom i to iz astronomskog, mitološkog i astrološkog ugla. Srešćete sa člankom o astrogeografiji, a bacićete astrološki pogled i na kućne ljubimce.

Svi članovi Kepler Kluba i studenti Kepler Instituta mogu pristupiti svojoj personalizovanoj ISAR stranici na ISAR sajtu,  koristeći svoj ID broj i password.