Kompanija AstroDatabank i njen vlasnik Ričard Smut (Richard Smoot) poklonili su našem Kepler Institutu svoj novi software AstroDatabank 4.0 koji sadrži više od 31.000 horoskopa sa biografijama, događajima,značajnim odnosima i važnim osobinama ličnosti - pri čemu je omogućena astrološka pretraga po svakom pojmu. Pouzdanost svih podataka u okviru ovog programa je definisana čuvenim Luis Roden sistemom. Sa ovom novom bazom podataka, Kepler Institut raspolaže sa bazom od preko 50.000 horoskopa sortiranih po najrazličitijim kategorijama za brzu pretragu, koja je dostupna svim učenicima Kepler Instituta, kao i članovima K.A.P.A.