Deset studenata Kepler Instituta iz različitih godina, koji su na osnovu mišljenja predavača i asistenata proglašeni i nagrađeni kao najbolji studenti u periodu od prethodne konferencije (druga polovina marta 2006. godine) do ovogodišnje konferencije su:

1. Katarina Marković
2. Vesna Miailović
3. Marina Antunović
4. Smiljana Gavrančić
5. Jelena Đoković
6. Slavica Stefanovski
7. Ivana Đipalo
8. Silvana Vojnić
9. Gordana Živković
10. Nelica Ivanović

Čestitamo svima!