U petak 01. juna 2007. godine, otvranje astrološke konferencije u Moskvi zvanično je pozdravio i Nikolaj Jumanov, doktor psihologije, predsednik centra za praktičnu astroakmeologiju (posebna grana psihologije za kosmonaute) i trener za rekreaciju kosmonauta u Zvezdnom - mestu gde kosmonauti žive i rade, treniraju i uče.
Nikolaj Jumanov je zatim pročitao i plaketu koju je predao Karini Dilenjan, predsedniku Unije Profesionalnih Astrologa Rusije, koju su potpisali načelnik centra - general Cibliev, zatim komandir odreda kosmonauta - pukovnik Lončakov, kao i sam Nikolaj Jumanov, kao predsednik međunarodnog centra za praktičnu astroakmeologiju.

Kosmonaut Nikolaj Jumanov sa ženskim predstavnicama Kepler Instituta

Pun prevod sa plakete koju je dobila Unija Profesionalnih Aastrologa Rusije glasi:

'Komanda, odred kosmonauta Ruskog državnog naučno-istraživačkog centra za obuku kosmonauta 'Jurij Gagarin', Međunarodni naučno-istraživački centar praktične astroakmeologije srdačno pozdravlčja učesnike Ujedinjenog Ruskog Astrološkog Kongresa u Moskvi.
Savremena etapa razvitka astrološke nauke u Rusiji karakterisana je uspostavljanjem naučno metodoloških osnova i sticanjem važnog praktičnog znanja i takođe doprinosi osvajanju kosmičkog prostranstva.
Letači-kosmonauti visoko ocenjuju poslednja dostignuća astrološke nauke i spremni su da aktivno doprinose uvođenju novih metoda i tehnologija , koje vi razrađujete, u praksu.

Želimo vam srećan Kongres, nove kreativne uspehe, zdravlje, optimizam i hrabrost duha. Napred k zvezdama! Mi smo s vama!'

Načelnik Ruskog državnog naučno-istraživačkog Centra za obuku kosmonauta 'Jurij Gagarin'. Heroj Ruske Federacije, letač-kosmonaut Rusije, general V. Cibliev

Komandir Odreda Kosmonauta
Centra za obuku kosmonauta 'Jurij Gagarin'
Heroj Ruske Federacije, letač-kosmonaut Rusije,
Pukovnik J. Lončakov

Predsednik
Međunarodnog centra za primenjenu astroakmeoloogiju
Doktor Psihologije N. Jumanov

01.06.2007, Zvezdni'


Plaketa Ruskih kosmonauta