Na pripremnom sastanku organizatora UAC 2008, koji je bio održan od 16. do 20. jula u Adam's Mark Hotelu (u kome će i biti održana UAC konferencija u maju 2008. godine) u Denveru, Kolorado - sastali su se lideri najvećih američkih astroloških asocijacija, koji su ujedno i organizatori Ujedinjene Astrološke Konferencije (UAC), zajedno sa svojim timovima koji učestvuju u ovom velikom astrološkom projektu. Lea i Aleksandar Imširagić su pozvani da kao deo ISAR-ovog tima prisustvuju ovom pripremnom sastanku od 5 dana i da predstave svoje predloge za projekat organizovanja otvaranja i zatvaranja UAC-a. Nakom izloženog plana i kratke video demonstracije otvaranja koji je Aleksandar predstavio, projekat je odmah izglasan i jednoglasno prihvaćen - te zvanično dodeljen Kepler Institutu, koji oformljava svoj tim.

Poseban program zatvaranja UAC konferencije za oko 1.500 do 2.000 ljudi pripremiti i izvesti Lea Imširagić i Antonia Langsdorf (Nemačka).

Ovo su dva projekta koja su bila predložena Kepler Institutu još pre dolaska na ovaj sastanak, te su ovde samo razrađena, predstavljena i definitivno potvrđena. Pored ovoga, međutim, sasvim nenajavljeno Kepler Institut je dobio i veoma veliki i složen projekat snimanja i arhiviranja svih konferencijski predavanja, kao i njihove distribucije i prodaje tokom i nakon konferencije. Do sada su ovakve aktivnosti na UAC konferencijama obavljale posebne profesionalne agencije, međutim tokom razmatranja predloga, došlo se do zaključka da bi tim našeg Instituta bio u stanju da ovaj projekat obavi bolje i pod povoljnijim uslovima - te je u prilično jakoj konkurenciji koja je postojala za ovaj projekat - izglasano da Kepler Institut u potpunosti preuzme na sebe snimanje, arhiviranje i prodaju, te da je glavna i odgovorna osoba za ovu organizaciju - Lea Imširagić. U tom smislu je i potpisan ugovor između Kepler Instituta i UAC-a, po kome je odobreno da naš Institut dovede 7 svojih učenika uDenver koji bi radili na tehničkom i prodajnom delu projekta, kao i da dobije još dva američka učenika na ispomoć. Treba napomenuti da se radi o audio snimanju u 15 sala u kojima se istovremeno drže različita predavanja, te da se radi o ukupno 250 predavanja koliko će ih biti održano tokom UAC-a.