Uz pomoć kolega astrologa iz Rusije, a pre svega Karine Dilanjan - predsednice Unije profesionalnih Astrologa Rusije, bili smo u prilici da vidimo jedan broj snimaka originalnih horoskopa koje je Kepler ručno izradio.

Karina je imala prilike da krajem septembra u Sankt Petersburškoj biblioteci Ruske Akademije Nauka drži ove rukopi u rukama, a kako je moguće kupiti snimke stranica - mi smo kupili snimak stranice na kojoj je Kepler postavio horoskop Marije Magdalene.
Naime, poznato je da je Kepler radio mnoga istraživanja vezana za Evropsku lozu dinastija, kao i da je radio na istraživanju tačnog trenutka Isusovog rođenja, pa je horoskop Marije Magdalene jedan od njegovih pokušaja da dođe do tačnog Isusovog horoskopa.

Više o istoriji ovog arhiva, možete pronaći u okviru rubrike 'O nama', podrubrike 'Johannes Kepler' i sledeće podrubrike 'Keplerovi originalni horoskopi' ili kliknite ovde.