ISAR-ov Međunarodni Savet je telo koje se bavi astrološkim školama u svetu, njihovom standardizacijom, definisanjem ISAR-ovih testova za proveru astrološkog znanja prilikom sticanja ISAR-ovog sertifikata C.A.P, kao i dodeljivanjem školarina određenim grupama studenata.

Na funkciji predsednika Međunarodnog Saveta ISAR-a do sada je bila Chris McRae (Kris Mekre) iz Kanade, koja će u naredna četiri meseca raditi zajedno sa Aleksandrom na obavljanju svih neophodnih priprema za preuzimanje ovako odgovorne pozicije, kada će tokom UAC konferencije u Denveru (od 15.-20. maja) biti izvršen potpuni prenos i odgovornost na Aleksandra.

Budući da su astrološke škole osnove za razvoj visokokvalitetne, profesionalne i odgovorne astrologije - ovom segmentu se poklanja puno pažnje naročito u Americi, Evropi, Rusiji, Argentini i Australiji. Kako je broj zemalja koje ISAR povezuje svojim članovima veći od 50, a trenutni broj potpredsednika za različite zemlje sveta 27 - sasvim je izvesno da će u budućnosti i broj potencijalnih škola koje će želeti da ispunjavaju najviše svetske standarde u astrologiji rasti, te da će ISAR imati dosta aktivnosti upravo u pomaganju školama da dostignu taj nivo.