Merkur je krenuo u svoj retrogradni hod 27. jula sa 23. stepena Lava, a 19. avgusta kreće direktno kada će se naći na 11. stepenu Lava. Do 2. septembra, Merkur prolazi kroz svoju senku i ponovo se vraća na stepen sa kojeg je krenuo retrogradno. U ovom periodu, Merkur i dalje nosi ‘’posledice’’ svoje retrogradnosti, što se često definiše kao polovično stanje. Do izlaska iz svoje senke, on se polako adaptira i daje nam mogućnost da laganim koracima krenumo u nove poduhvate. Merkur je krenuo retrogradno sa stepena na kome se nalazi fiksna zvezda Subra iz sazvežđa Lava. Ova fiksna zvezda se nalazi u levom kolenu Lava, a kada se osvrnemo na anatomiju sazvežđa, koleno predstavlja mesto ključnog preokreta, mesto moći (ili nemoći). Šta je to što smo mogli da osvestimo za vreme retrogradnog Merkura? Konstelacija Lava koju vezujemo za priču ubistva Nemejskog lava od strane Herkula, govori o stradanju usled sopstvenog straha i od sopstvenog oružja kako je Herkul ubio lava njegovim kandžama. Svakako da smo se mogli naći na bitnoj prekretnici ukoliko smo znali da obuzdamo egocentričnu stranu koja uvek govori o manjku prave hrabrosti i sigurnosti. Na jedan način, imali smo šansu da se suočimo sa svim našim najvećim brigama i strahovima i da ih pretočimo u nešto pozitivno i produktivno. Kada Merkur izađe iz svoje senke, on nas ponovo vraća na mesto preokreta i daje nam novu šansu za buđenje. 

U trenutku Merkurovog rotiranja, Ascendent (za naše prostore) se nalazi u znaku Merkurove egzaltacije – Devici, a sam Merkur je položen u 12. astrološkom polju na fiksnoj zvezdi Al Dib iz sazvežđa Draco (Zmaj). Ova fiksna zvezda se nalazi u repu Zmaja koji uvek ukazuje na neke nerešene dugove iz prošlosti i sve ono što je na kraju ili u simbolici kraja. Ako uzmemo u obzir i simboliku 12. kuće u kojoj se Merkur nalazi, možemo zaključiti da je ona veoma slična simbolici na koju rep upućuje. U pozitivnoj simbolici, Merkur će nam sada omogućiti nove uvide, izuzetne spoznaje i otkrivanje tajnih znanja. Ako razmemo da se nalazimo u jednom periodu tranzicije o kome govore i prethodne eklipse, moći ćemo da iskoristimo ovaj period za snažnu samospoznaju jer je 12. kuća mesto gde se krije naša Senka.

Kako da pobedimo sebe i aktiviramo centar sopstvene moći bila je poruka koju je ovaj retrogradni Merkur nosio. Onog trenutka kada stanemo ruku pod ruku sa našim najvećim strahovima, spremni smo da idemo dalje i tragamo za sopstvenom istinom.