Krajem prošle jeseni (2008.) ISAR je preko svog časopisa koje dobija članstvo širom sveta pokrenuo akciju izbora za svoj novi upravni odbor.
Naime, ISAR-ov upravni odbor je sačinjen od 9 članova, od kojih su 4 ostala nepromenjena, a za 5 novih članova su se radili izbori. Nakon internog glasanja, u uži krug je ušlo 10 predloženih, od kojih je ostalo da ISAR-ovo članstvo širom sveta odluči o izboru novih 5 budućih članova upravnog odbora ove značajne astrološke institucije u svetu.

Konačno, u subotu 21. februara u sedištu ISAR-a u Los Angeles-u, izvršeno je prebrojavanje glasova kojim je izabrano 5 novih članova upravnog odbora. To su:
  • Maureen Ambrose (Palm Beach, Florida, USA)
  • Aleksandar Imsiragic (Beograd, Srbija)
  • Chris McRae (Edmonton, Canada)
  • Dorothy Oja (Watertown, Massachusetts, USA)
  • Glenn Perry (Haddam Neck, Connecticut, USA)
Čestitamo svim izabranim članovima.