Prva čakra nas povezuje sa Zemljom i ona predstavlja granicu koju imamo između našeg individualnog i kolektivnog, nasleđenog života, odnosno života naših predaka i svega onoga čime smo sa planetom Zemljom povezani. U njoj je često grupisano dosta straha. Čovek se često ne usuđuje dovoljno da živi kroz prirodu prve čakre zbog straha koji u njoj nosi. Odbijajući da se dovoljno poveže sa tim delom, on gubi priliku da živi svoj život i njegovu pravu verziju i ostaje vezan u određenim gornjim energetskim centrima.

Teme:

  • Šta je to svest?
  • Faze razvijanja svesti
  • Mentalno prepoznavanje jedinstva sa drugom osobom ili okolnošću
  • Fizički osećaj udobnosti u celom telu
  • Veza razvoja svesti i odmora
  • Balansiranje prve čakre i Marsa

Način pohađanja:

  • Ovaj kurs je moguće pohađati u redovnoj ili dopisnoj, online varijanti, kao deo edukacije celog modula Tehnologija Svesti ili kao zaseban, jednodnevni kurs.
  • Cena pojedinačnog seminara: 60 EUR
  • Cena desetomesečnog programa edukacije: 500 EUR (moguće je plaćanje u deset mesečnih rata)
  • Kontakt: možete nas dobiti svaki radni dan od 12h do 18h na 011. 267.31.92, 064.387.222.4 ili info@keplerunited.org