Ovo je sveti krug od 200 žena i izuzetno transformativno iskustvo za svaku ženu koja je spremna da se oslobodi svih ograničavajućih uverenja i da kroz drevne plemenske tehnike napravi duboku promenu, tako da može da živi svoju svrhu i darove svoje Duše slobodno i sa punim samopouzdanjem i jasnoćom.

Predavač:

Gaisheda Kheawok je čuvena isceliteljka, glasom i svetim plemenskim zvucima, indijanskog plemena Seneka (klan vukova). Ona je i dugogodišnji klinički psihoterapeut, astrolog i šamanska isceljiteljka, poznata kao glasnik Majke Prirode. Njena škola energetske Medicine „Whispering Song“ pruža holistički psiho-edukativni program za sve one koji su zainteresovani za lični razvoj kao i praktikante koji su zainteresovani da se profesionalno razvijaju. Gaisheda je preko 35 godina radila u privatnoj praksi kao klinički psihoterapeut i Učitelja hretipske šamanske energetske medicine. Kao proslavljeni internacionalni iscelitelj i govornik, Gaisheda je održala preko 3000 radionica, posetila je i proučavala sveta mesta širom sveta. Gaisheda je predstavila i na CD-ovima svoje meditacije šamanske energetske medicine, a njen revolucionarni rad u ovojoblasti, predstavlja most između starih plemenskih znanja i moderne psihologije.

 

Sadržaj seminara:

Prvi dan, Inicijacija u Čarobnice

Pozvanismo u Njeno Ime da:

  • Istražimo Krug Ženinih misterija putem Svetog Zvuka koji će nam prokrčiti put do Čarobnice/Boginje kao i Mudrosti naše Duše.
  • Da slavimo i budemo inicirani u Njen svet putem Rituala, Svetog Zvuka, Pokreta i Ceremonije, kako bi mogli da se poistovetimo sa Velikom Boginjom - Majkom Prirodom i njenim darovima.

Ovaj Sveti Krug drevne mudrosti žena nas povezuje sa inteligencijom Zemlje i njenim darovima.

  • Pokrenite svoju stvaralačku energiju putem Arhetipa Čarobnice i elementarnog plemenskog kruga mudrosti.
  • Naučite da se uzemljite i povežete sa darovima majke prirode.
  • Naučite da poštujete pretke
  • Oslušnite moć zvuka bubnja, otkucaja srca i ujedinjenog plemena!

Drugi dan, Put u očaranost - ujedinjenje ženskog i muškog principa

Probudite muški i ženski princip u vama uz pomoć magije drevnih plemena koja vas odvodi u čaroban svet. Istražite principe ovoga sveta koji se mogu otkriti u narodnim predanjima i pristupite mudrosti i alhemiji vašeg unutrašnjeg carstva - kada postajemo bliski sa sobom, mi svoje fragmentisane delove spajamo u jednu celinu.

U Šamanskoj Energetskoj Medicini, drevna plemenska mudrost svetog ženskog i božanskog muškog principa, može podržati i muškarce i žene da pristupe zajednici koju stvaramo unutar sebe. Prožimanje ova dva drevna principa- poznatih kao Prvobitni principi - je put kroz karmičke i kulturne slojeve koji nas odvajaju od naše prave prirode. Probudite muški i ženski princip u vama uz pomoć magije drevnih plemena koja vas odvodi u čaroban svet. Učesnici će biti uvedeni u magično, integrisano iskustvo drevne Šamanske Energetske Medicine, gde će proučavati prvobitne arhetipove. Putem istraživanjaprincipa ovog magičnog sveta, koji se mogu otkriti u narodnim predanjima, učesnici će moći da pristupe mudrosti i alhemiji svog unutrašnjeg carstva - u trenutku kada postajemo bliski sa sobom, mi svoje fragmentisane delove spajamo u jednu celinu.

 

Informacije za prijave:

  • Cena za oba dana je 157 eur.
  • Prijave su otvorene do momenta kada se popune mesta.
  • Prijave su na office@keplerunited.org ili svaki radni dan na 011/267.31.92 ili 064.387.222.4 u periodu od 13h do 18h.
  • Čekamo vas sa radošću i zagrljajem, Lea i Gaisheda