Nakon što je međunarodna astronomska unija tokom 2006. godine Plutonu oduzela status 'planete' i proglasila je patuljastom planetom, država Illinois je izdala dokument u kome izjavljuje da je Pluton nepravedno degradiran i da je ova odluka doneta od strane glasova samo 4% članova astronomske unije.

Stoga je vlast ove Američke države odlučila da preduzme akciju i vrati Plutonu status planete. štaviše, oni su objavili i svoju nameru da nazovu petak 13. 2009. Plutonovim danom! To je stoga što upravo tog dana vest o otkriću Plutona poslata telegrafom poslata Harvardskoj opservatoriji.

Sam Pluton je, međutim, otkriven još 18. februara iste godine.

Definitivno je više nego interesantno da je baš petak 13. odabran. Takođe, u ovoj godini imamo najviše 'petaka 13.' od početka 2000.-ih, pa će se ova kalendarska kombinacija ponoviti tri puta - u februaru, martu i u novembru. U bližoj budućnosti, godine sa tri 'petka 13.' će biti još i 2012. i 2015.

Više o ovome moguće je pročtati na http://www.guardian.co.uk/science/blog/2009/mar/06/is-pluto-a-planet