Sve životne priče su ispričane kroz mitove, sve priče postoje u zvezdama u simbolici konstelacija i samih zvezda. Poznajući te priče postajemo sposobni da razumemo tokove jednog događaja, jer sve ono što učimo kroz prirodu određenih planetarnih položaja zapravo uvek gravitira tim bazičnim pričama. Te priče koje postoje u konstelacijama su kao korita reka u koja se sliva svaka voda, ma gde da padne, i čijim tokovima i putevima mora da se kreće. One su primarne, a sve ostalo se uklapa uz određene nijanse i specifičnosti. Fiksne zvezde su ona svetla koja deluju u najdaljem nivou jednog bića. Deluju iz nesvesnog nivoa postojanja, deluju tamo gde je jedino svetlo koje postoji svetlost fiksnih zvezda. Stoga su prvi pokazatelji sudbine definisani određenim kodom koji postoji na nivou nekretnica, na nivou ''stubova sudbine''. Na astrologu je da prilikom izučavanja otkrije koji je to tajni kod koji kod čoveka postoji – koji je to mit koji ga primarno vodi sve vreme u životu, pri čemu su sve ostale planete tu da ispune misiju, potrebu koja je primarno definisana određenim mitom, određenom konstelacijom. 
 
Seminar je namenjen svima koji su zainteresovani za produbljivanje astrološkog znanja, izučavanje mitologije i karmičkih mehanizama. Ovaj seminar je obavezan za studente druge godine, a na njega se mogu prijaviti i svi drugi koji su zainteresovani.
 
Vreme trajanja: Od 13h do 19h
 
Način pohađanja: 
  • Ovaj seminar je moguće pohađati kako uživo, tako i u online varijanti
  • Cena seminara: 50 eur
  • Kontakt: 011.267.31.92, 064.387.2224 ili info@keplerunited.org