Predavanje 28.04.2019:

Strings between incarnations

Aleksandar Imširagić

San Diego, California

Svako od nas živi istovremeno svoje tri inkarnacije. One su predstavljenje kao tri različita života koja su ključna za naš razvoj. Pronalaženje načina za njihovo ujedinjenje znači oslobađanje i predstavlja krajnji cilj Hermetične astrologije. Na ovom predavanju definisaćemo tri različite inkarnacije koje živimo sve vreme i takođe ćemo opisati način na koji ćemo ujediniti te različite živote, kako bismo stvorili jedan pravi Kosmički život, koji predstavlja naše Istinsko Biće. 

 

Predavanje 28.04.2019:

Joyful abundance with Energy Astrology

San Diego, California

Lea Imširagić

Razumevanje odnosa između planeta i energetskih centara na fiziološkom nivou, omogućava vam da jasno razumete šta vam podiže energiju, a šta je spušta. Učićete o jedinstvenom sistemu Energetske astrologije, koja uključuje primenu praktičnih tehnika kao što su planetarni testovi, planetarne vežbe, frekvencije, prirodni biljni proizvodi i afirmacije. Naučićete kako da uvećate bilo koju vrstu obilja u svom životu. 

 

Seminar 04.05.2019:

Reincarnation Astrology

Cincinnati, Ohio

Aleksandar Imširagić

Vreme je kružno ili preciznije, spiralno. Dakle, prošli ili budući životi su definisani spiralom vremena, bez obzira koliko su daleko od sadašnjeg trenutka, oni su uvek povezani sa nama preko struna između inkarnacija, i stoga značajno utiču na život koji sada živimo. Više od toga - događaji koji se odigravaju u prošloj inkarnaciji predstavljaju sadašnje stubode sudbine.

Na ovoj radionici ćete saznati više o:

  • Karmičkim sećanjima u natalnoj karti
  • Osam faktora koji definišu prethodnu inkarnaciju
  • Opis prethodne inkarnacije 

 

Seminar 05.05.2019:

Joyful abundance with Energy Astrology

San Diego, California

Lea Imširagić

Razumevanje odnosa između planeta i energetskih centara na fiziološkom nivou, omogućava vam da jasno razumete šta vam podiže energiju, a šta je spušta. Učićete o jedinstvenom sistemu Energetske astrologije, koja uključuje primenu praktičnih tehnika kao što su planetarni testovi, planetarne vežbe, frekvencije, prirodni biljni proizvodi i afirmacije. Naučićete kako da uvećate bilo koju vrstu obilja u svom životu.