Rad na transcendentnim nivoima naše svesti u potpunosti se oslanja na sedmu čakru i veoma je bitno da umemo da postignemo model okretanja svesti u vertikalu kad god se obraćamo bilo kom transcendentnom energetskom centru – bilo da je u pitanju Uranov, Neptunov ili Plutonov centar. To su centri našeg Višeg Ja, pri čemu je Uranov centar prvi transcendentni centar koji se ne nalazi u fizičkom telu. On se nalazi u Eteričnom telu i to na samoj granici između Eteričnog i Astralnog tela. Neptunov centar formira naše Astralno telo, a Plutonov centar formira naše Kauzalno telo. Svaki od njih je izuzetno bitan jer nosi određeno stanje Svesti. Svako stanje tela ima odgovarajuće stanje Svesti. Drugim rečima, da bismo nosili viša stanja Svesti moramo imati dobar kontakt sa odgovarajućim telom.
 
Teme: 
 • Povezanost pete i treće čakre 
 • Tri nivoa svesti
 • Kopče astralnog i eteričnog sveta 
 • Univerzalni provodnik 
 • Povezivanje uma i tela 
 • Mentalni provodnik 
 • Proces oživljavanja mentalnog tela 
 • Otkrivanje sopstvenog simbola 
 
Način pohađanja:
 • Ovaj seminar je moguće pohađati u redovnoj ili dopisnoj, online varijanti, kao deo edukacije celog modula Tehnologija Svesti ili kao zaseban, jednodnevan seminar.
 • Cena pojedinačnog seminara: 50 EUR 
 • Cena sedmomesečnog programa edukacije: 400 EUR (moguće je plaćanje u deset mesečnih rata) 
 • Kontakt: 011. 267.31.92, 064.387.222.4 ili info@keplerunited.org