Pored sedam klasičnih energetskih centara (čakri), čovek poseduje i “više” energetske centre, koji su povezani sa trima transcendentnim planetama – Uranom, Neptunom i Plutonom. Tako govorimo o tri posebne čakre, čija je energija bitno drugačija, pre svega zato što u sebi podrazumeva integrisaniji oblik energetskog postojanja, na čijoj se osnovi razvijaju i tri viša stanja svesti. Kako bi Uranova čakra mogla da se aktivira kod natusa, neophodno je da se najpre, kao svojevrsni „aerodrom“za nju, aktivira jedinstvo u radu treće (Sunce) i pete (Merkur) čakre. To podrazumeva da su ove dve čakre (treća i peta) u savršenom balansu, te da zajedno mogu da čine celovitost entiteta, pri čemu je „orbita“ ili kružnica formirana od ova dva centra nosač na kome se „inkarnira“ entitet višeg reda, odnosno, kosmičko stanje svesti natusa. 
 
Teme: 
 • Nivoi svesti čoveka 
 • Srčana čakra – osovina Duše 
 • Oživljavanje bića Urana, Neptuna i Plutona 
 • Disbalans i balans Urana u natalnom horoskopu 
 • Funkcija Uranove čakre 
 • Integracija Urana 
 • Uran u odnosu sa 3, 6 i 5 
 • Fizičke, emotivne i mentalne manifestacije Urana 
 • Energetske vežbe za Urana 
 • Afirmacije za Urana 
Kome je namenjeno:
 • Pre svega svima onima koji su kreativni, imaju originalne ideje, ali su istovremeno i malo dugačiji od standardnog toka ili možemo reći da kao da „nemaju softver za obične, svakodnevne stvari“. 

Ovaj seminar će vam omogućiti da osvestite svoju vezu sa Univerzumom (na svoj lični način), da prepoznate i razvežete obrasce koje ponavljate, kao i navike u kojima ste zaglavljeni, da se oslobodite povećane mentalne napetosti i ubrzanosti i da naučite da disanjem kroz 8. čakru dovodete svoj nervni sistem u balans, kao i svoj odnos sa vremenom. 

 
Tehnike koje ćete iskustiti na ovoj radionici će biti od posebne pomoći onima koji: 
 • Osećaju da se nalaze na nekoj raskrsnici gde trebaju da donesu važne odlluke. 
 • Svima kojima je potrebna promena i više slobode. 
 • Kada postoji povećana mentalna napetost, rastrzanost i potreba da se integrišemo i odatle donesemo jasne oduke 
 • Ako je potrebno da osvestimo moć izbora i nove odluke. 
 • Energetske vežbe za 8. čakru su odlične za sve one koji brzo misle i povezuju stvari, ali im ova brza i neprekidna aktivnost uma rezultira u povećanoj nervozi, naelektrisanosti i impulsivnosti i poremećaju pažnje. Nakon ovih vežbi ćete ući u stanje slobode najpre u telu i mislima, a zatim ćete odatle biti sposobni da vidite i pravite nove izbore.
 
Način pohađanja:
 • Ovaj seminar je moguće pohađati u redovnoj ili dopisnoj, online varijanti, kao deo edukacije celog modula Energetska Astrologija ili kao zaseban, jednodnevni seminar.
 • Cena pojedinačnog seminara: 60 EUR 
 • Cena sedmomesečnog programa edukacije: 500 EUR (moguće je plaćanje u deset mesečnih rata) 
 • Kontakt: 011. 267.31.92, 064.387.222.4 ili info@keplerunited.org