Zdravlje i bolest žive u jednom horoskopu kao suprotni principi, kao stvar uzroka i posledice koji se mešaju. Bolest uglavnom nije rezultat sadašnjih svesnih namera, već predstavlja nesvesnu i utelovljenu reakciju sa kojom je čovek već rođen. Ona nastaje kao rezultat nekadašnjih akcija, zato što Mars (naše akcije) vremenom postaje Saturn (karma). Kako se vidi vitalnost, zdravlje ali i moguće opasnosti i oboljenja u natalnom horoskopu? Da li možemo proceniti dužinu života? 
 
Na ovom kursu, polaznici će se obučavati osnovama astromedicine, a pored toga će naučiti i konkretne kodove koji ukazuju na vitalnost, odnosno ugroženost natala. Na kraju, poseban deo kursa biće posvećen astrološkoj sintezi koja u deset koraka omogućava da se jedan natalni horoskop objedini u vidu tumačenja najvažnijih oblasti života. 
 
  • Cena kursa je 160 EUR. 
  • Svi zainteresovani se mogu prijaviti i dodatno informisati, svakog radnog dana između 12h i 18h na 011.267.31. 92 i 064.387.2224 ili na e-mail info@keplerunited.org