Deveta čakra predstavlja energetski centar našeg Astralnog tela. To je jedan sasvim novi nivo našeg postojanja, sasvim novi svet koji se odatle razvija. Ljudi u glavnom žive kroz Fizičko i Eterično telo. Fizičko-eterični odnos je priča skoro svih iskustava koje ljudi doživljavaju na nivou svog življenja, jer su sećanja sadržana na različitim nivoima Eteričnog bića – od nižih do viših nivoa. Astralni deo izgleda potpuno drugačije. Taj deo je kao naše Nebo, koje čovek često ne doživljava kao toliko lični deo sebe, već kao deo nekih drugačijih entiteta, kao vrlo širok nivo postojanja sa kojim se možda može povezati. 
 
Teme: 
 • Povezanost druge i šeste čakre 
 • Struktura Neba 
 • Deveta kapija 
 • Polje božanstava 
 • Anđeli 
 • Procesi oživljavanja devete čakre 
 
Ovaj seminar je namenjen:
 • Svima koji žele da nauče kako da percipiraju suptilnije vrednosti, vide veću lepotu i uživaju u osećaju lakoće i zadovoljstva
 • Inspirišete i probudite ljubav u drugima
 • Osećate zahvalnost po pitanju svega
 • Ostvarite željeni odnos
 • Postignete kompletno kvalitetniji nivo života u svakom smislu
 
Način pohađanja:
 • Ovaj kurs je moguće pohađati u redovnoj ili dopisnoj, online varijanti, kao deo edukacije celog modula Tehnologija svesti ili kao zaseban, jednodnevni kurs. 
 • Cena pojedinačnog seminara: 50 EUR 
 • Cena desetomesečnog programa edukacije: 400 EUR (moguće je plaćanje u deset mesečnih rata) 
 • Kontakt: 011. 267.31.92, 064.387.222.4 ili info@keplerunited.org