Kada je u pitanju razvoj naših energetskih centara značajno je razumeti da se svaki energetski centar naslanja na prethodni i zato je, da bi smo razvili naredni, bitno da prethodni centar bude stabilan. Za jednu formiranu ličnost, za normalan i skladan život bez problema, prva tri centra su ključna.

Prva, druga i treća čakra, su medjusobno zavisne jer su povezane jedna s drugom. Uvek krećemo od prve čakre koja traži da smo dobro uzemljeni. Prva čakra predstavlja najširu osnovu piramide u kojoj se nalazi naša baza. To je osnova u kojoj mi osećamo stabilnu, široku i jasnu povezanost sa Zemljom. Druga čakra nas vodi ka ostvarenju, ka materijalizaciji, ka rastu i razvoju, ka davanju plodova života koje dobijamo iz tog osnovnog prvog nivoa. Ona nas gradi i vodi nas ka trećem nivou koji predstavlja sam vrh piramide. Treći nivo je deo gde mi imamo svest, gde imamo Sunce.

Teme:

 • Energetska osnova ličnosti u predelu solarnog pleksusa.
 • Energetska i mentalna osnova izraza ličnosti.Mentalno prepoznavanje jedinstva sa drugom osobom ili okolnošću
 • Solarna svest
 • Kosmička Svest
 • Dve faze treće čakre
 • Dve vežbe treće čakre

Kome je namenjen:

 • Svima koji žele da nauče kako da aktiviraju svoj centar unutrašnje moći
 • Kako da u svakom trenutku budete u skladu sa svim događajima
 • Da osvestite i probudite svoje skrivene potencijale 
 • Da uravnotežite svoje ciljeve sa svojim unutrašnjim resursima
 • Kako da se stvari u vašem životu dešavaju organizovano

Način pohađanja:

 • Ovaj kurs je moguće pohađati u redovnoj ili dopisnoj, online varijanti, kao deo edukacije celog modula Tehnologija Svesti ili kao zaseban, jednodnevni kurs.
 • Cena pojedinačnog seminara: 60 EUR
 • Cena desetomesečnog programa edukacije: 500 EUR (moguće je plaćanje u deset mesečnih rata)
 • Kontakt: 011. 267.31.92, 064.387.222.4 ili info@keplerunited.org