Po mišljenju najvećeg broja astrologa, kao i po rezultatima sporovedene ankete, ISAR konferencija 2009, koja je održana u Čikagu od 20 do 23. avgusta, predstavlja jedno od najkvalitetnijih astroloških događaja u ovoj godini, gde su sama predavanja, kao i panel skupovi i posebne prezentacije doprinele trasiranju novih pristupa u prezentaciji astrologije, otvorile nove vidike kada su u pitanju različite tematike i pokazale da astrologija zavređuje status ozbiljne akademske discipline, koja ima svoj važan doprinos društvu.

Svi zainteresovani da čuju bilo koje od predavanja koje je održano na ovoj konferenciji, kao i bilo koji od 10 seminara knferencije - mogu direktno sa ISAR websajta naručiti CD snimak ili jednostavno 'downloadovati' bilo koje od njih.

Naručivanje je moguće izvršiti direktno preko pomenutog sajta (plaćanje se vrši putem krteditne kartice) ili se, u krajnjoj liniji, bilo koji od snimaka može naručiti i direktno preko Kepler Instituta u Beogradu, te će isporuka biti omogućena u download formi (mp3 format) ili u CD formatu (koji se kao klasičan CD dostavlja regularnom poštom).

Cena pojedinačnog predavanja iznosi $15, a srazmerno broju naručenih predavanja, dobija se određeni popust koji ide od 20% - preko 50%.

Za više informacija o predavanjima i uslovima naručivanja, možete otići na ISAR recordings website.