Ova jedinstvena zbirka urađenih zadataka iz natalne astrologije pokriva primere iz različitih oblasti života, kao što su emotivni i bračni život natusa, seksualnost, porodica, obrazovanje, posao i karijera, finansijska situacija natusa, putovanja i život u inostranstvu, fizički izgled, astromedicina, kod za astrologa i astrolog u natalnoj karti klijenta, kao i definisanje samog psihološkog portreta natusa.

Praktikum u sebi sadrži oko 100 primera-zadataka sa urađenim rešenjima, te kao takav predstavlja sastavni deo obrazovanja koji se u okviru vežbi razrađuje na Kepler Institutu.

Knjiga je nastala kao rezultat rada sa studentima astrologije na njihovim vežbama.

Autori ovog praktikuma su profesori i asistenti Kepler Instituta: Zorica Ilievski (ISAR C.A.P.), Dušica Miljković, Đurđija Đurić i Marina Antunović.

Za više informacija o ovoj knjizi i narudžbine kontaktirati Kepler Institut: 011.267.31.92, 064.387.222.4 ili knjige@keplerunited.org