Astrologija deluje kroz simboliku koja jeste opisana u arhetipovima koji primarno iz mitova dolaze, ali i kroz sve kodove koji dolaze iz prirode, značenja i porekla svakog imena.

U okviru ovog kursa student se upoznaje sa tajnim značenjem imena – bilo da su u pitanju ona koja opisuju nebeska tela ili je reč o bilo kom drugom imenu, uključujući i imena natusa.

Kroz razumevanje imena sudbine, pored ključnog simbola natusa koji je sadržan na nivou natalne karte, dobijamo drugi važan deo simbola koji čini natusa.

Teme:

 • Značenje imena na svesnom, podsvesnom i nesvesnom nivou svake osobe
 • Planetarna simbolika slova
 • Oblici slova i sveta geometrija
 • Slova moći

  Kome je namenjen:
 • Svakome ko želi da upotpuni praktično tumačenje natalnog horoskopa uz upotrebu imena kao drugog ključnog faktora u opisu sudbine natusa
 • Studentima hermetičnih nauka
 • Onima koji žele da nauče tehniku za odabir najboljeg imena detetu

Način pohađanja:

 • Online kurs sa video linkovima i pisanim materijalom ili redovan kurs u trajanju od 4 nedelje možete pohađati na našem Institutu.
 • Cena: 120 EUR
 • Kontakt: 011. 267.31.92, 064.387.222.4 ili info@keplerunited.org