DVD seminari koje su održali predavači sa konferencije su dostupni i svaki od nji traje oko 5 sati.

Na raspolaganju su 4 nova DVD seminara:


  • Prakticna horarna astrologija - Džon Froli
U ovom intenzivnom i interaktivnom seminaru Džon vodi učesnike kroz tumačenje širokog spektra horarnih horoskopa. Poseban naglasak je dat razumevanju digniteta (dostojanstava planeta) i recepcija (izmene sedišta planeta), koje predstavljaju dvostruki ključ za otključavanje i dublje razumevanje bilo koje date situacije. Ovaj praktičan pristup čini seminar korisnim za sve učesnike - od početnika pa do veoma iskusnih praktikanata horarne astrologije.

  • Evolucija nivoa Svesti - Moris Fernandez
Astrolozi su zbunjeni kada dva natusa koja su rođena na istom mestu i u isto vreme, čime imaju isti horoskop, žive drugačiji život. Ono što čini razliku je evolutivni nivo Svesti na kome se osobe nalaze ili drugim rečima 'starost Duše' osobe. Ako je Duša osobe relativno mlada, koristiće energiju horoskopa na vrlo bazičan nacin, a ako je Duša zrelija, koristiće energije horoskopa na višim frekvencijama i manifestacijama. Tokom ovog seminara učićemo o različitim starostima Duše (evolutivni nivoi Svesti) i kako da ovo uočimo u horoskopu potencijalnog klijenta. Ova nova perspektiva će potpuno promeniti način na koji analizirate natalne horoskope!

  • Kucanje na Nebeska vrata: Aspekti sa spoljnim planetama - Glen Peri
Spoljne planete simbolišu naš kapacitet za identifikaciju sa silama i moćima koje transcendiraju Ego. Svaka od transpersonalnih planeta - Uran, Neptun i Pluton - predstavlja posebnu priliku i izazov kada je u aspektu sa nekom planetom. Ako je ovo dobro intergisano, ove planete daruju dar gipkosti i elastičnosti tokom vremena promena (Uran), saosećanja pri suočavanju sa patnjom (Neptun), kao i sticanju snage u središtu krize (Pluton). U zavisnosti od stepena kojim možemo da upravljamo ovim silama bez gubljenja unutrašnje ravnoteže, naš život postaje posvećen višim silama koje rade kroz nas, a mi postajemo agenti božanskih sila. Ako ovo, pak, nije dobro integrisano, spoljne planete koreliraju sa iskustvom psihičkog šoka i šizoidnog ponašanja (Uran), nesvesne krivice i samosabotaže (Neptun), kao i traumom, sramotom i autodestruktivnim akcijama (Pluton). Kako isceliti, integrisati i realizovati pune potencijale ovih izazovnih aspekata biće esencija ovog seminara.

  • Tajna Prenatalnog Koda, Ted Men
Čitav razvoj natusa, kao i svi događaji u njegovom životu odvijaju u sekvencama kroz horoskopski krug - ali ustvari sve je počelo još od našeg začeća. Sve ove sekvence važnih unutrašnjih i spoljašnjih događaja mogu biti datirane precizno koristeći jedinstvenu vremensku skalu.Ted Menova jedinstvena sinteza psihologije i biologije daje novu dimenziju astrologiji, a istovremeno je jednostavna za razumevanje i služi kao vodič za životni razvoj. Naučićete da radite sa sobom, svojom porodicom, svojim životnim procesom i sopstvenom životnom pričom kao celinom povezanih delova.

Cena svakog pojedinačnog DVD seminara je 50 EUR

Informacije i narudžbine: 011.267.31.92, 064.387.222.4 ili dvd@keplerunited.org