Izučavanje oblasti astrologije koja se bavi proučavanjem odnosa dve ili više osoba na osnovu odnosa njihovih natalnih karti. Koristeći sinastričke tehnike, kompozitne horoskope i horoskope odnosa u Astrologiji odnosa, polaznik postaje osposobljen da proceni ulogu jedne osobe u životu druge, kao i stepen njihove kompatibilnosti na mentalnom, emotivnom ili seksualnom nivou.

U okviru ovog kursa razrađuju se i prediktivne metode u astrologiji odnosa, koje se primenjuju kako na sinastričke, tako i na horoskope odnosa, primenom kojih se stiče znanje o tada kada će neki odnos započeti, kao i kada nastupaju eventualni krizni momenti u odnosu.

  • Kurs je moguće pohađati u online varijanti.
  • Cena ovog kursa iznosi 200 eur.
  • Više informacija možete dobiti na 011/267 31 92, 064/387 22 24 ili putem email-a info@keplerunited.org