Kada se ode na stranicu sa knjigama ili DVD ili na stranicu sa astrološkim člancima svi su podeljeni u različite tematske oblasti kojima pripadaju, a mogu se pretražiti i po određenom autoru, kao i po nazivu ili delu naziva (knjige, DVD ili članka) i na taj načn izuzetno jednostavno doći do one teme koja nas interesuje.

Trenutno u bazi sa astrološkim člancima imamo 91 članak i 54 autora, kao i 22 različite oblasti koje ovi članci pokrivaju.

Pored toga, na stranici sa DVD seminarima, dat je pregled 16 različitih oblasti, pri čemu su svi DVD sada grupisani u tri osnovne kategorije seminara - izborne, obavezne i opšteobrazovne seminare. Ova klasifikacija je značajna samo za studente Kepler Instituta, a nova kategorija koja je nedavno definisana su upravo opšteobrazovni seminari.

Naime, Opšteobrazovni DVD seminari i predavanja predstavljaju različite grupe seminara, pojedinačnih predavanja ili konferencija - čija je svrha samo u dopunskim saznanjima iz određenih specifičnih oblasti, ali se oni ne polažu i ne spadaju u izborne seminare. Cena opšteobrazovnih seminara je, takođe, niža - pa svi zainteresovani za određene DVD seminare sada ih mogu dobiti sa 40 - 50% popusta.