Astrološki kalendar je praktični vodič za određivanje kvaliteta i osobina svakog dana tokom 2021. godine (mundana astrologija), planiranja aktivnosti (elekciona astrologija) i dobijanja odgovora na postavljena pitanja (horarna astrologija). 

Pored horizontalnog vremena, u kalendaru je predstavljeno i Vertikalno Vreme, unutar koga se formira sama svrha i potreba dana. Usklađenost sa ovom vibracijom vremena omogućava svakom pojedincu da aktivira balans unutar sudbine koja je predstavljena tranzitima. Stoga, za svaki dan postoji određeni kôd Vertikale Vremena koji je potrebno ispuniti da bismo se podigli uz Vertikalu Vremena na višu frekvenciju funkcionisanja, ispunjavajući svrhu vremena i istovremeno se oslobađajući od neminovnosti horizontalnih sećanja iz polja karme.

Sadržaj Astrološkog kalendara:

  • Efemeride za svaki dan
  • Lunarni i planetarni aspekti za svaki dan
  • Mesečeve faze, lunacije i eklipse
  • Prazan hod Meseca
  • Retrogradnost i stacionarnost planeta
  • Kodovi za Vertikale Vremena
  • Imena Anđela svakog Punog Meseca
  • Horoskopi pomračenja, godišnjih doba i drugih značajnih planetarnih fenomena

 

Za sve informacije i narudžbine:  060.7673.192, 064.387.2224, 011.267.3192 ili info@keplerunited.org ili možete poručiti preko našeg sajta ovde.