Ovo je jedinstvena knjiga koja na vrlo konkretan način ukazuje na naučnu zasnovanost astrologije, kao i činjenicu da su se izuzetni umovi - kako tokom istorije, tako i danas - bavili ovom naukom, a velike nacije i državnici koristili njene usluge za sve prelomne istorijske trenutke.

Naime, pored Materije i Energije koje čine strukturu vidljivog sveta, na kojima se zasnivaju svi dosadašnji naučni principi - vrhunski naučnici, a među njima i jedan dobitnik Nobelove nagrade iz hemije - otkrivaju da je Značenje stvari samo po sebi treća komponenta realnosti. Ova komponenta u sebi sadrži celokupnu vrednost i materije i energije - te je, stoga, odgovorna za stvaranje.

Upravo je na ovim principima zasnovana astrologija, koja je oduvek znala za tajnu moć značenja stvari i koja na početku 21. veka biva ponovo otkrivena od vrhunski priznatih naučnika kao izuzetno sredstvo koje nam pokazuje kako u suštini univerzum funkcioniše i kako mi funcionišemo u okviru njega.

Knjiga daje i neke od odgovora koja se astrologiji i astrolozima najčešće upućuju.

Informacije i narudžbine: 011.267.31.92, 064.387.222.4, knjige@keplerunited.org