U našem radu na integraciji sopstva postoji još jedan veoma važan deo koji nas formira u svakodnevnom životu, a to je Životni Vodič Cilja.

Životni Vodič Cilja predstavlja međusobni energetski odnos naših roditelja i mogućnost da tu zajedničku energiju prepoznamo kao onu sa kojom smo u koherenciji, koja nam daje podršku i omogućava da izgradimo spontanu navigaciju ka svom cilju.

Na dubljem nivou osnovnog identiteta osobe koji se izgrađuje preko “zdravog malog ega” borave potrebe prihvatanja od strane roditelja. Ove potrebe je važno ispuniti kako bi osoba stekla dubok osećaj prihvatanja sebe. Tako uloga roditelja u životu osobe predstavlja energetsku osnovu prihvatanja sebe i izgradnje zdrave svesti o sebi, odnosno “zdravog ega”.

Ostvarivanje kontakta sa svojim Vodičem Cilja je veoma važno da bi smo mogli da se otvorimo ka stvarnoj verziji naše energije. To će nam dati sposobnost da idemo ka onome što kod nas u životu predstavlja pravi izbor, pravu varijantu, a ne neku koja je morala da se prilagodi nečemu.

Seminar “Životni Vodič Cilja” održaće se u subotu, 09. decembra od 13h do 16h i čini sastavni deo modula “Duhovni životnjski vodiči”, koji se pohađa u okviru druge godine studija Energetske psihologije.

Kome je namenjen:

  • Svima koji žele da otkriju svog Životnog Vodiča Cilja
  • Nauče vođenu meditaciju uz pomoć koje ostvarujemo kontakt sa svojim Životnim Vodičem Cilja
  • Upoznaju prirodu i karakter Duhovnih Životinjskih Vodiča 3. i 5. čakre (energetskog centra)
  • Nauče kako se pravilno usmerava energija, što je preduslov za stanje mira i balansa

Način pohađanja:

  • Ovaj seminar je moguće pohađati u redovnoj ili online varijanti sa video linkom i dodatnim pisanim materijalima.
  • Cena seminara: 110 eur
  • Cena desetomesečnog programa edukacije: 1000 eur (moguće je plaćanje u 10 mesečnih rata)
  • Kontakt: 011.267.0711, 060.767.3192, 064.387.2224 ili info@keplerunited.org

Prijavi se Nazad na listu događaja