Vibracija je osnova života u Univerzumu, pa tako svaka forma postojanja ima svoju jedinstvenu vibratornu strukturu.

Anđeli predstavljaju Svetlosnu Inteligenciju koja čini strukturu svesti, te tako u sebi spaja suprotnosti održavajući celinu kako na nivou integracije zvezdanih jata, tako i na nivou DNK spajajući suprotne parove nukleotida.

Imamo 72 Anđela Zodijaka, odnosno 72 suštine. To je čitava jedna mreža sačinjena od tih suština koje nam daje važnu strukturu Svetlosti, odnosno Svesti, a koja se zatim primenjuje na našu 3D realnost ( na naše pretke, na našu energiju, osećanja, emocije ) i tako je menja.

Svaka Svetlosna inteligencija izražena je u planetarnoj simbolici, što Astrolozima predstavlja da na osnovu uvida u Natalnu kartu mogu balansirati Planete i Aspekte. Pored svog naslednog i karmičkog uticaja, svaki horoskop opisuje i upliv 72 Anđela. Oni deluju kao kvalitet posebne Svetlosne inteligencije koja budi jedan horoskop i unosi energiju isceljenja života.

Teme:

  • Pronalaženje i oživljavanje sopstvene svrhe preko Bića svog Anđela
  • Osvešćivanje različitih planetarnih aspekata na nivou natalnog horoskopa
  • Veza između Anđela i odgovarajućeg dragog kamenja koje predstavlja osnovu kroz koju se manifestuju ove svetlosne energije
  • Anđeoske tehnike
  • Praktična primena esencija za unošenje svetla svesti u određene delove života

 

Kome je namenjen:

  • Svim praktičarima vibratornih esencija i AstroHealing tehnika
  • Astro Coache-vima
  • Svima koji žele da razvijaju viša stanja svesti
  • Onima koji žele da postignu veću unutrašnju stabilnost i mir

Ovo je sertifikovani kurs na kraju koga se, uz polaganje testa za one koji to žele, stiče sertifikat "Angel Healer".


Prijava u okviru Astro Coching programa na 011.267.0711, 060.767.3192, 064.387.2224 ili info@keplerunited.org