Tokom prve godine školovanja izučava se natalna astrologija i stiču se stabilni temelji za svaku dalju astrološku praksu. Na kraju završene godine, svaki student biva osposobljen da istumači natalni horoskop po svim glavnim oblastima života koje program Instituta predviđa.

Program prve godine

Prva godina astrološkog obrazovanja na Institutu „Johannes Kepler“ sastoji se od 120 redovnih časova, 28 obaveznih seminarskih časova, 12 vežbi, kao i jedne radionice astrološkog istraživanja. 

Redovni časovi

Tokom deset meseci učenja, student pohađa 120 redovnih časova, koji su podeljeni u sledećih 9 predmeta:

 1. Planete u astrologiji
  Upoznavanje sa prirodom planeta, njihovim kretanjem (brzina, retrogradnost, stacioniranost), planetarnim dostojanstvima i dominantnim planetama, kao i efektom neaspektovanih planeta.
   
 2. Astrološki znaci i kuće
  Ovladavanje ključnim osobinama znakova, njihovim elementima, kvalitetima i polaritetim. Posebno definisanje prirode “uklještenih znakova”, kao i definisanje razlike između znakova i istoimenih sazvežda. Uglovi horoskopa i njihov odnos sa znacima i planetama; angularne (uglovne), sukcendentne (sledujuće), kadentne (padajuće) kuće; vladari kuća; sistem derivatnih kuća – sposobnost obrtanja horoskopa. Koraci sinteze planete i znaka, planete i kuće, znaka i kuće, kao i planete, znaka i kuće.
   
 3. Aspekti
  Izučavanje glavnih (Ptolomejskih) planetarnih aspekata, kao i upoznavanje sa minornim aspekatima. Ovde spadaju i praktična upotreba orbisne prirode aspektata i planetarne konfiguracije. Koraci sinteze: međusobni aspekti planeta.
   
 4. Astrološka izračunavanja
  Izrada horoskopa, longitude ideklinacije planeta i vrhova kuća. Osnove kalendara, vremenske zone i različite promene vremena.
   
 5. Astrološka gramatika i kombinatorika
  Praktično uvežbavanje kombinacije astroloških simbola (znakova, planeta i kuća), astrološke serije, kao i kompletan mehanizam astrološkog zaključivanja kombinovanjem astroloških simbola. Student ovde razvija sposobnost stvaranja konkretne slike događaja tumačeći horoskop, uz istovremeno razumevanje psiholoških osobina koje nesvesno stvaraju datu situaciju.
   
 6. Oblasti života – astrološka interpretacija 1
  Interpretacija natalnih horoskopa sa upoznavanjem astroloških kodova za sledeće oblasti života:
  · psihološki portret i namere čoveka
  · ljubav i brak
  · seksualnost
  · deca, trudnoća
  · porodica
   
 7. Oblasti života – astrološka interpretacija 2
  Interpretacija natalnih horoskopa sa upoznavanjem astroloških kodova za sledeće oblasti života:
  · profesija
  · novac
  · obrazovanje
  · inostranstvo, putovanja i saobraćaj
  · talenti
  · religija
  · duhovni potencijali
   
 8. Oblasti života – astrološka interpretacija 3
  Interpretacija natalnih horoskopa sa upoznavanjem astroloških kodova za sledeće oblasti života:
  · zdravlje i bolesti, vitalnost horoskopa, dužina života
  · opasnosti
  · fizički izgled
  · astrolog u natalnoj karti klijenta
  · kod za astrologa
   
 9. Astrološka sinteza
  Mehanizam otkrivanja dominantnih stvari u natalnoj karti, potencijala i konflikata, kao i definisanje ključnog principa koji povezuje sve ostale pokazatelje horoskopa u smislenu celinu.
   

Obavezni seminari u prvoj godini

Tokom prve godine studiranja student pohađa 4 obavezna seminara sa ukupno 28 časova.

 1. Etika u astrološkoj praksi – seminar (4 časa)
  Izučavanje načina komunikacije s klijentima, kao i odnos prema astrološkoj praksi i njenom pretstavljanju u javnosti. Takođe, u okviru ovog seminara se izučavaju i etička pitanja prilikom tumačenja natalne karte i davanja odgovora na određena pitanja koja se mogu pojaviti u radu sa klijentima.
   
 2. Opšte astrološko obrazovanje – seminar (8 časova)
  Upoznavanje sa činjenicama u vezi astrologije, kako u naučnom, tako i u istorijskom pogledu. Ovde se obrađuju pitanja koja se najčešće postavljaju astrolozima u akademskom smislu, kao i činjenice koje su izneli poznati naučnici koji su se naučno bavili istraživanjem astrologije kako u istoriji, pa sve do današnjih dana.
   
 3. Stepenovi Zodijaka– seminar (8 časova)
  Upoznavanje sa specifičnom prirodom pojedinih stepenova Zodijaka, koja je sadržana u samoj inteligenciji kruga.
   
 4. Izborni seminar stranog predavaca (8 časova)
  Bilo koji seminar stranog predavača koji student odabere, a koji se sastoji iz minimum 8 časova.

Radionica astrološkog istraživanja

Tokom prve godine student pohađa i radionicu astrološkog istraživanja, u okviru koje se upoznaje sa metodologijom istraživanja u astrologiji, radom u astrološkim bazama podataka i odabirom i pripremom odgovarajućih tema za izradu svojih seminarskih radova i – konačno, na kraju treće godine – svog diplomskog rada. Ona se ne polaže posebno, već se upisuje kao deo stručne prakse.