Progresije predstavljaju prirodnu grupu tehnika budući da su zasnovane na prirodnom kretanju planeta, i veoma slikovito i precizno pokazuju kako natus evoluira u vremenu. One opisuju kako se mi na prirodan način razvijamo kroz vreme, zato što su vrlo lične (za razliku od tranzita koji su sami po sebi opšti). 

Sa druge strane, direkcije imaju jednu ličnu simboličku vrednost, ali se u direkcijama svaka planeta pomera prema istoj stopi (1° = 1 godina), dok u progresijama postoji jedan prirodan rast poput cvetanja. Zahvaljujući progresijama uvek možemo znati da je čitav naš život predstavljen sa nekoliko meseci nakon našeg rođenja, odnosno, svim stvarima koje su se događale tokom prva tri meseca našeg života. Na osnovu toga, mi stičemo uvid kakvim tokom stvari idu, pa je moguće zaključiti u kojoj će se godini života neki događaj odigrati.

Na ovom kursu, polaznici će biti upoznati sa tehnikama kao što su sekundarne, tercijarne, minorne i konverzne progresije, harmonične progresije i progresirane deklinacije.

Teme kursa:

 • Sekundarne progresije
 • Progresivni Mesec
 • Tercijarne progresije
 • Harmonici i harmonična progresija
 • Minorne i konverzne progresije
 • Progresirane deklinacije

Kome je namenjen:

 • Svima koji su zainteresovani za produbljivanje astrološkog znanja i specijalizaciju iz prediktivne astrologije.
 • Početnicima u prediktivnoj astrologiji.
 • Poželjno je osnovno astrološko obrazovanje (poznavanje osnova natalne astrologije).

Način pohađanja:

 • Online kurs sa video linkovima i svim dodatnim audio i pisanim materijalima u trajanju od 6 nedelja možete pohađati na našem Institutu.
 • Cena: 210 EUR
 • Kontakt: 011.267.0711, 060.767.3192, 064.387.2224 ili info@keplerunited.org

Prijavi se Nazad na listu događaja