SAROS ciklus predstavlja ključni ciklus ponavljanja eklipsi iz iste porodice. To je period od 18 godina, 11 dana i 8 sati tokom koga se ponavlja eklipsa koja sadrži isti odnos Sunca, Meseca i čvorova. Naime, Mesečevi čvorovi su ti koji će napraviti svoju punu rotaciju tokom 18 godina, te će eklipsa koja se dogodi u ovom periodu pripadati istoj porodici eklipsi ili istom SAROS ciklusu.

Postoje dva tipa Zmajeva koji nastaju tokom SAROS ciklusa. Svaka SAROS serija eklipsi se uvek rađa na Severnom ili na Južnom polu, i to uvek korespondira sa eklipsom koja se dešava u blizini Severnog ili Južnog čvora.

Na taj način deluju i ova dva tipa Zmajeva. Zmajevi Južnog pola su primarno vezani za „energiju“, koju vremenom „prenose na inteligenciju“, odnosno um, kako se njihovo kretanje sa juga prebacuje na sever. Zmajevi Severnog pola su primarno vezani za „inteligenciju“, odnosno „ideju ili nameru“ koju vremenom sve više unose u „energiju“, odnosno materiju (kao „zgusnutu formu energije“), kako se njihovo kretanje sa severa sve više prebacuje na jug.

Severni i Južni pol su važne tačke svesti čitave planete, preko kojih ona uspostavlja primarni balans između parova suprotnosti, i to upravo preko ovih struna porodica eklipsi ili svojih Zmajeva.

  • Primarna Vertikala Vremena preko SAROS ciklusa.
  • Reljef Vremena i ključne SAROS serije

Pored primarnog ciklusa eklipsi, unutar kojih se na svakih 18 godina i 10,5 dana ponavljaju eklipse iz iste SAROS serije, možemo zapaziti i još jednu zakonitost ponavljanja eklipsi koje su vezane za metonički ciklus od 19 godina.

Metonički ciklus eklipsi nam tako otvara jednu novu realnost, po kojoj nasledni faktori svake SAROS serije mogu imati svoje 4 varijable, odnosno od trenutka nastanka eklipse formiraju se 4 ili ponekad 5 mogućih puteva manifestacije nekog događaja. Na taj način eklipsa predstavlja ne samo „lift“ kojim se povezujemo sa dugačkim nizom jednog SAROS ciklusa, već i raskrsnicu puteva koji nas mogu povezati sa drugim serijama SAROS ciklusa. Ti putevi su definisani kroz serije SAROS eklipsi, koje se pojavljuju kroz metonički ciklus.

Kako je ovaj broj godina metoničkog ciklusa eklipsi uvek 76 ili 95 godina, to možemo povezati sa prosečnom dužinom jednog ljudskog života, te na taj način, preko prenatalne i postnatalne eklipse, svako ima i metonički kôd raskrsnica koje predstavljaju moguće puteve njegovih karmičkih sećanja.

Svakako, ove raskrsnice su veoma važne i za sva istraživanja u okviru karmičko-reinkarnacijske astrologije, putem kojim se mogu utvrditi i tokovi putovanja Duše koji su vezani za određene SAROS cikluse.

 

Predavač: Aleksandar Imširagić

Datum održavanja seminara: petak, 19. april

Vreme trajanja: od 19h do 22h

Mesto održavanja: ONLINE WEBINAR

Cena seminara: 90 EUR

Informacije: 011.267.3192, 060.767.3192, 064.387.222.4 ili info@keplerunited.org


Prijavi se Nazad na listu događaja