Životni Vodič Puta čini primarnu Yang energiju koja predstavlja osobu u jednom životu. Pod Yang energijom mislimo na energiju kojom se izražavamo, koja ima pozitivnu usmerenost ka preživljavanju, ka životu – to je energija koju nosimo kao svoju osnovnu personu. On predstavlja put koji bi trebalo da pređemo u jednom periodu svog života kako bismo došli do glavnog puta za pronalaženje svog životnog vodiča.

Drugim rečima, Vodič Puta odgovara našoj prirodi u određenom trenutku života, te se stoga može menjati. Period koji opisuje jedan vodič puta nikad nije kraći od 28 dana, to jest od jednog lunarnog ciklusa. Međutim, taj period može biti i znatno duži, i to zavisi od onoga na šta želi da nam ukaže, a što je neophodno da savladamo da bismo se povezali s glavnim putem koji vodi direktno ka našem jezgru.

Životni Vodič Puta je sačinjen od energije želja natusa i govori o samom putu ispunjenja tih želja. Što bolje razumemo tu energiju, što umemo bolje da radimo sa njom, dobićemo veće praktične rezultate u životu.

Seminar “Životni Vodič Puta” održaće se u subotu, 18. novembra od 17h do 20h i čini sastavni deo modula “Duhovni životnjski vodiči”, koji se pohađa u okviru druge godine studija Energetske psihologije. 

Kome je namenjen:

  • Svima koji žele da otkriju svog Životnog Vodiča Puta
  • Nauče vođenu meditaciju uz pomoć koje ostvarujemo kontakt sa svojim Životnim Vodičem Puta
  • Otkriju kako možemo pokrenuti i aktivirati energiju Životnog Vodiča Puta
  • Saznaju koji su osnovni pomagači Životnog Vodiča Puta i koja je njihova uloga
  • Upoznaju prirodu i karakter Duhovnih Životinjskih Vodiča 2. i 3. čakre (energetskog centra)

Način pohađanja:

  • Ovaj seminar je moguće pohađati u redovnoj ili online varijanti sa video linkom i dodatnim pisanim materijalima.
  • Cena seminara: 110 eur
  • Cena desetomesečnog programa edukacije: 1000 eur (moguće je plaćanje u 10 mesečnih rata)
  • Kontakt: 011.267.0711, 060.767.3192, 064.387.2224 ili info@keplerunited.org

Prijavi se Nazad na listu događaja