Tri energije koje grade osnovno Sopstvo svake osobe sastoje se od tri osnovna kvaliteta svesti: svest o sebi, svest o drugima i svest o cilju. Ova tri energetska kvaliteta se prepoznaju preko tri odgovarajuće životinje (Vodič Puta, Partner Vodiča Puta i Vodič Cilja) od kojih svaka treba da razvije svoj puni kvalitet uz istovremenu sposobnost da ume da prihvati i preostale dve energije, kako bi nastala jedna celina.

Svaki deo energije sa kojom radimo treba da bude prihvaćen. Nekada jedan deo nas ne prepoznaje drugi deo nas i zbog toga se kod čoveka može formirati Jezgro koje daje ne naročito skladno sopstvo. Tako ljudi dobijaju određene nivoe zgrčenosti unutar sebe što posledično čini da je njihovo sopstvo stalno napeto i samim tim ne mogu živeti svoje pravo Ja. Da bi čovek mogao da živi svoje pravo Ja, potrebno je da može da prihvati sebe, što znači da ima odgovornost za svoj život i svoje postupke.

Seminar “Spiralni Putevi Sopstva” održaće se u subotu, 20. januara od 13h do 16h i čini sastavni deo modula “Duhovni životnjski vodiči”, koji se pohađa u okviru druge godine studija Energetske psihologije. 

Kome je namenjen:

  • Svima koji žele da otkriju na koji način možemo integrisati svoja 3 različita dela u celinu, izražena u formi Vodiča Puta, Parntera Vodiča Puta i Vodiča Cilja
  • Nauče vođenu meditaciju uz pomoć koje ostvarujemo spiralnu, lančanu komunikaciju koja postoji između ova 3 ključna Vodiča 
  • Upoznaju prirodu i karakter Duhovnih Životinjskih Vodiča 5. i 6. čakre (energetskog centra)

Način pohađanja:

  • Ovaj seminar je moguće pohađati u redovnoj ili online varijanti sa video linkom i dodatnim pisanim materijalima.
  • Cena seminara: 110 eur
  • Cena desetomesečnog programa edukacije: 1000 eur (moguće je plaćanje u 10 mesečnih rata)
  • Kontakt: 011.267.0711, 060.767.3192, 064.387.2224 ili info@keplerunited.org

Prijavi se Nazad na listu događaja