Kako je unutar svakog polja Karme (sudbine) sadržana i Svrha – sa druge strane ove Energije nalazi se polje Dharme u formi Životnog Vodiča Dharme. Sve što se događa u našem životu, svaka životna priča, ima neku svrhu. Isto tako, svako od nas ima neku svoju funkciju, nešto zbog čega je tu i što je sadržano u osnovi energije Životnog Vodiča Dharme.

Životni Vodič Dharme čini primarnu energetsku osnovu za misiju svake osobe i njenu vezu sa budućom inkarnacijom. Preko ovog vodiča uspostavljamo ključni odnos sa svojim partnerom, što nam omogućava da prepoznamo sebe u svetlu svoje svrhe, koja uvek ima vezu sa našom ulogom na nivou kolektivne svesti.

Vodič Dharme predstavlja inteligenciju koja je sposobna da usmeri svu energiju za naše najviše dobro, kao i energetsku osnovu naše probuđene naredne inkarnacije, koja je uspešno aktivirana preko Svrhe koju možemo da živimo. 

Seminar “Životni Vodič Dharme” održaće se u subotu, 16. marta od 13h do 16h i čini sastavni deo modula “Duhovni životnjski vodiči”, koji se pohađa u okviru druge godine studija Energetske psihologije. 

Kome je namenjen:

  • Svima koji žele da otkriju svog Životnog Vodiča Dharme
  • Nauče vođenu meditaciju uz pomoć koje ostvarujemo kontakt sa svojim Životnim Vodičem Dharme
  • Nauče kako da angažuju energiju izraženu u formi svog Životnog Vodiča Dharme 
  • Otkriju kako da aktiviraju svoju svrhu i viziju 
  • Upoznaju prirodu i karakter Duhovnih Životinjskih Vodiča 7. i 8. čakre (energetskog centra)

Način pohađanja:

  • Ovaj seminar je moguće pohađati u redovnoj ili online varijanti sa video linkom i dodatnim pisanim materijalima.
  • Cena seminara: 110 eur
  • Cena desetomesečnog programa edukacije: 1000 eur (moguće je plaćanje u 10 mesečnih rata)
  • Kontakt: 011.267.0711, 060.767.3192, 064.387.2224 ili info@keplerunited.org

Prijavi se Nazad na listu događaja