Prečnik Svesti predstavlja osnovu stanja svesti koju je osoba sposobna da živi. Za nas je najznačajnija stvar da otkrijemo koji je naš Prečnik Svesti, jer to je nivo stvarnosti koji imamo. I što je Prečnik Svesti veći, platforma za naše stanje svesti je veća – možemo spajati veće suprotnosti i voditi veliku energiju.

Da bi se određeno stanje svesti moglo živeti, neophodno je da je angažovano određeno stanje Energije za određenu Inteligenciju. Dakle, inteligencija nije stanje svesti. Svest je spoj te dve stvari zajedno. Da bi se ovo ostvarilo, potrebno je postići stanje postojanosti u određenom vremenskom intervalu (Inteligencija) unutar koga se kontinuirano izvodi određena akcija (Energija). Tako je akcija koja se izvodi u minimalnom intervalu Prečnika Svesti od 28 dana potrebna za ostvarivanje komunikacije sa osnovnim poljem energije, što se postiže preko stvaranja nove navike, a da bi smo pronašli svoj pravi identitet, potrebno je da imamo prečnik svesti (postojanosti) na nivou od godinu dana. Na taj način aktivira se pravi Identitet osobe, koji predstavlja osnovnu jedinicu Višeg Ja.

Seminar “Prečnik Svesti” održaće se u nedelju, 13. aprila od 13h do 16h i čini sastavni deo modula “Duhovni životnjski vodiči”, koji se pohađa u okviru druge godine studija Energetske psihologije.

Kome je namenjen:

  • Svima koji žele da otkriju kako se uspostavlja kontakt sa svojim Višim Ja kroz integraciju 3 ključna Vodiča
  • Nauče meditaciju Kamena uz pomoć koje postižemo Prečnik svesti za aktiviranje svog pravog identiteta
  • Upoznaju prirodu i karakter Duhovnih Životinjskih Vodiča 9. čakre (energetskog centra)

Način pohađanja:

  • Ovaj seminar je moguće pohađati u redovnoj ili online varijanti sa video linkom i dodatnim pisanim materijalima.
  • Cena seminara: 110 eur
  • Cena desetomesečnog programa edukacije: 1000 eur (moguće je plaćanje u 10 mesečnih rata)
  • Kontakt: 060.767.3192, 064.387.222.4, 011. 267.31.92 ili info@keplerunited.org

Prijavi se Nazad na listu događaja