Opšte je poznato da je karakter čovekova sudbina. Proučavajući psihologiju ličnosti, koja obuhvata um, karakter i emotivni kapacitet, možemo mnogo bolje i dublje razumeti čoveka i njegove lične kvalitete, vrline i mane.

U svakoj natalnoj karti postoje kodovi koji nam govore o psihološkom profilu osobe, osvetljavajući nam načine na koji osoba razmišlja, oseća, gradi odnose, i komunicira sa drugima. Psihološki profil je definisan energijom osobe, njenim temperamentom, kao injenim namerama i mislima.

Psihološki profil je osnova za dalje tumačenje jednog horoskopa, jer se upravo u odnosu na njega ostale oblasti života mogu sagledati.

Tako, kada prepoznamo te osnovne psihološke obrasce, možemo dalje govoriti o kodovima koji nam daju slike ljubavi, braka, partnerskih i porodičnih odnosa – što su i  najčešće teme jedne astrološke konsultacije.

U okviru ovog kursa, mehanizam tumačenja psihološkog profila uči se na praktičan način, kroz brojne primere, direktno iz prakse, ali i na primerima poznatih ličnosti.

Pored toga, ovaj kurs obuhvata i sistem "astrološke gramatike", odnosno primarni mehanizam tumačenja natalne karte u okviru svake oblasti života.

Teme kursa:

  • Kompletna psihološka procena ličnosti
  • Procena intelektualne sposobnosti
  • Procena emotivnog kapaciteta
  • Procena karaktera 
  • Procena posebnih psiholoških profila - genijalni i opasni um.
  • Procena psihološke stabilnosti i ravnoteže

Kome je namenjen:

  • Svim početnicima u astrologiji
  • Onima koji imaju astrološko predznanje ali žele da prošire svoje znanje o načinima procene različitih psiholoških profila na nivou natala

        Način pohađanja:

Online kurs sa video linkom i svim dodatnim audio i pisanim materijalima u trajanju od 6 nedelja možete pohađati na našem Institutu.

Cena kursa: 240 EUR

Kontakt: 011.411.3164, 060.767.3192, 064.387.2224 ili info@keplerunited.org


Prijavi se Nazad na listu događaja