Izučavanje oblasti astrologije koja se bavi proučavanjem odnosa dve ili više osoba na osnovu odnosa njihovih natalnih karti. Koristeći sinastričke tehnike, kompozitne horoskope i horoskope odnosa u Astrologiji odnosa, polaznik postaje osposobljen da proceni ulogu jedne osobe u životu druge, kao i stepen njihove kompatibilnosti na mentalnom, emotivnom ili seksualnom nivou.

U okviru ovog kursa razrađuju se i prediktivne metode u astrologiji odnosa, koje se primenjuju kako na sinastričke, tako i na horoskope odnosa, primenom kojih se stiče znanje o tada kada će neki odnos započeti, kao i kada nastupaju eventualni krizni momenti u odnosu.

Kurs je moguće pohađati u redovnoj i u online varijanti.

Cena ovog kursa iznosi 200 eur.

Više informacija možete dobiti na:

011/267 31 92

064/387 22 24

info@keplerunited.org


Prijavi se Nazad na listu događaja