Treću dekadu aprila i gotovo ceo maj mesec Lea i Aleksandar su proveli obilazeći astrološke škole (a među njima i svoje učenike) u Moskvi i Odesi, održavajući više astroloških seminara, ISAR treninga i ispita i susrećući se sa ISAR-ovim predstavnicima u Rusiji, Ukrajini, Češkoj i Sloveniji.
Sam ulazak Urana u Ovna zatekao ih je na otvaranju Prve Međunarodne Astrološke Konferencije u Ljubljani, gde su sa sjajnim organizatorima, odličnim predavačima, posetiocima i učenicima uživali u počecima Novog Astrološkog Doba.
23. 05. 2010