Devetočlani tim predavača i studenata sa Kepler Instituta bio je prisutan i na ovogodišnjem UAC-u u New Orleansu kao organizator projekta snimanja predavanja, otvaranja UAC konferencije, kao i držanja četiri predavanja na samoj konferenciji. Nakon boravka u New Orleansu, grupa sa Kepler Instituta je boravila na ostrvu Moorei, odakle je prisustvovala novom 240-godišnjem ciklusu tranzita Venere preko Sunca.
24. 05. 2012