Ove godine 12 studenata je dobilo sertifikate o poznavanju natalne astrologije za prvu godinu studija, 5 studenata je steklo sertifikate o ponavanju prediktivne astrologije (za drugu godinu), a dodeljeno je i 7 diploma Kepler Instituta.

Od strane ISAR-a dodeljena su 3 ISAR sertifikata za profesionalnu astrologiju, 6 sertifikata iz Astrološke Etike, 4 i veštine konsultovanja, kao i 4 iz astrološke kompetentnosti (na osnovu položenog ISAR ispita).

Studenti koji su ove godine posebno nagrađeni od strane Kepler Instituta za svoj poseban uspeh u radu su:

1.    Damjana Anžić Likar - student druge godine Kepler Instituta (Ljubljana)
2.    Biljana Debeljak - student druge godine Kepler Instituta (Beograd)
3.    Nataša Đorđević - student druge godine Kepler Instituta (Beograd)
4.    Marija Kesić - dopisni student prve godine Kepler Instituta
Sertifikate o poznavanju natalne astrologije (sertifikat prve godine studija) dobili su sledeći studenti:
1. Svetlana Kabanec
2. Biljana Debeljak
3. Ella Levsak
4. Damajana Anzic Likar
5. Nevenka Drole
6. Zorica Baštić
7. Ana Kosović
8. Saveta Catić
9. Asja Brzović
10. Zoran Zelić
11. Slavica Rakić
12. Lenka Stanić
Sertifikate o poznavanju prediktivne astrologije (sertifikat druge godine studija) dobili su:
1. Sanja Maličević
2. Ella Levšah
3. Zorana Stanojević
4. Milena Jelić
5. Svetlana Janković

Diplome Astrologa Istraživača dobili su:
1. Dušan Radojčić
2. Vesna Lazić
3. Paula Rajković

Diplomu Astrologa Konsultanta dobila je:
1. Nataša Lalović

Diplome Astrologa Hermetičara dobili su:
1. Rada Radulović
2. Nataša Panić
3. Nia Nedeljković

ISAR sertifikate Međunarodnog Profesionalnog Astrologa ove godine stekli su:
1. Nia Nedeljković
2. Smiljana Gavrančić
3. Zvezdana Pančić

Listu međunarodno sertifikovanih profesionalnih astrologa možete videti i na zvaničnoj ISAR stranici http://www.isarastrologyrs.com/index.php?option=com_cap2&Itemid=75&search=0;189;0&cape=1 i http://www.isarastrology.com/index.php?option=com_cap2&Itemid=&search=0;189;0
Čestitamo svima - veoma smo ponosni na vas!!!