Uslov za dobijanje ISAR stipendije je da je učenik minimum završio dve godine astroloških studija, da ima dobar prosek, dobije preporuku svog mentora, kao i da ima izraženu nameru za profesionalnim bavljenjem astrologijom na svetskom nivou, odnosno za postizanjem ISAR CAP statusa.

Ove godine, Kepler student na završetku treće godine studija - Iva Vučinić - dobila je ISAR stipendiju u visini od $300 za dalje astrološko učenje i usavršavanje.

šaljemo Ivi naše čestitke!